Noteikumi

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs: 

SIA "BB Bērnu Bode" reģistrācijas numurs: 54103093261
Medņu iela 7, Valmiera, LV-4201
CITADELE A/S, 
Kods: PARXLV22, Konts: LV90PARX0016366940002

un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 5 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Apmaksa

1. Apmaksa ar kredītkarti/debetkarti (internetā). Veicot priekšapmaksu, Jūs varat izmantot debeta un kredītkartes VISA, MasterCard, Maestro, ja esat aktivizējuši iespēju drošiem pirkumiem internetā. To ir iespējams aktivizēt savā internetbankā. Mirklī, kad kartes īpašnieka informācija, kartes numurs, derīguma termiņš un CVV ir aizpildīti, pasūtījuma summa tiks ieturēta no Jūsu kartes konta.

2. Apmaksa ar internetbanku (internetā). Veicot priekšapmaksu, Jūs varat izmantot savu internetbanku - apstiprinot pirkumu ar sevis izvēlētiem autenfikācijas veidiem un drošības līdzekļiem. Kad viss ir apstiptināts, pasūtījuma summa tiks ieturēta no Jūsu kartes konta.

3. Bankas pārskaitījums ar rēķinu.

Piegāde

BEZMAKSAS saņemšana Valmierā līdz Jūsu namdurvīm. T.: +(371) 292 13 166

Piegāde ar pakomātu starpniecību, pasūtījumu saņemšana 1-5 darba dienu laikā. Piegādes maksa Latvijas teritorijā sākot no 2,50€.

Piegāde ar kurjeru, pasūtījumu saņemšana 1-5 darba dienu laikā. Piegādes maksa sākot no 10€. Piegādes tikai darba dienās.

Garantija un atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā, no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz epastu: [email protected] Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. 

Klienta pretenzijas tiek izskatītas 7 darba dienu laikā no saņemšanas brīža, atbildi nosūtot uz noradīto saziņas adresi.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam uz adresi: SIA BB Bērnu Bode, Medņu iela 7, Valmiera, LV-4201. 

Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Nauda tiek atgriezta 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad klients ir nosūtījis rakstisku atteikumu. Uzņēmums atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ un tās ir lietotas, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir bojātas, vai bojāts to iepakojums
  • pasūtītas preces ir lietotas
  • pasūtītās preces ir higēnas un aprūpes produkti, kuru atvēršana un izmantošana atkārtoti nav higiēniska un ētiska
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma, pēc saskaņošanas;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Garantija  

Pārdevējs garantē kvalitatīvu un nebojātu preču piegādi. 

  • Ko darīt, ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem?

Šajā gadījumā Jums ir tiesības pieteikt prasījumu preces pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem uzreiz pēc preces saņemšanas, norādot uz preces trūkumu.

Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai preces pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

  • attiecīgi samazina preces cenu;
  • novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;
  • apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
  • atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Preču 2 gadu (LR likumdošanā noteiktā) garantija neattiecas uz visām tāda veida precēm, kas pakļautas dabiskam nolietojumam, piemēram, grāmata, kartiņas u.c. preces, kas izgatavotas no papīra.

Strīdu risināšanas noteikumi

Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. PIRCĒJIEM, kuri uzskatāmi par patērētājiem normatīvo aktu izpratnē ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot PĀRDEVĒJAM rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

1. Vārds, Uzvārds, kontaktinformācija;
2. Iesnieguma iesniegšanas datums;
3. Strīda būtība, prasījums un to pamatojums.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
- www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

Ārpustiesas strīdu risinātājs

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija
Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālr.: 65452554;
e-pasts: [email protected]
mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0

Maksa

Bez maksas

Valodas

Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam


Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu, un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. 

Datu drošība

Pircēja sniegtā informācija (tajā skaitā vārds un uzvārds) tiks izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma apstrādei un izpildei. Jūsu dati netiks izmantoti ļaunprātīgi vai nodoti trešajām personām.

Piegādātāja kontaktinformācija

Piegādātāja kontaktinformācija ir atrodama šajā mājaslapā zem sadaļas Par Mums >> KONTAKTI.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.